TAMIM Tannklinikk © 2018 TAMIM Tannklinikk
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
Medlem av den norske tannlegeforeningen

TAMIM Tannklinikk

Lille Strandgate 3

2317 Hamar

Norge


62 52 67 06

tamimklinikk@gmail.com

Personvernerklæring

Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at vi ivaretar personopplysningene dine på en god måte. Derfor har vi denne personvernerklæringen som gir deg informasjon om hvorfor og hvordan TAMIM Tannklinikk samler inn og behandler personopplysninger om kunder/pasienter, brukere av nettsidene våre, arbeidssøkere, leverandører og andre samarbeidspartnere når de kommer i kontakt med oss.

Erklæringen inneholder informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Når du kommer i kontakt med TAMIM Tannklinikk, bekrefter du å ha lest, forstått og samtykket til innholdet i denne erklæringen.

TAMIM Tannklinikk, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysningene.

Kontaktopplysninger for behandlingsansvarlig:


Adresse: TAMIM Tannklinikk, Lille Strandgate 3, 2317 Hamar.

E-post: tamimklinikk@gmail.com

Telefon: 62 52 67 06

Organisasjonsnr.: 991440755


Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysninger og hvilke opplysninger dette typisk er.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

- I forbindelse med at vi behandler pasienter: kontaktinformasjon, bilder, helseopplysninger og eventuelle andre opplysninger om pasienten knyttet til behandlingen. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger ved å [opprette journal i vårt elektroniske journalsystem). Behandlingen skjer da som følge av avtale med pasienten, i henhold til plikter vi er pålagt om behandling av helseopplysninger, bl.a. helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

- I forbindelse med henvendelser til oss fysisk ved resepsjon, via telefon, e-post eller vårt nettbaserte kontaktskjema: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

- Virksomheter og leverandører: I enkelte tilfeller vil vi kunne samle inn kontaktopplysninger om personer som representerer virksomheter vi ønsker å komme i kontakt med. Behandlingen av personopplysninger vil i slike tilfeller bygge på en interesseavveining etter forordningen artikkel 6 bokstav f. Vi understreker at slik behandling kun vil skje unntaksvis og aldri som del av en generell markedsføringskampanje. Personopplysningene som behandles vil være begrenset til offentlig kontaktinformasjon.

- Når du bruker våre nettsider legger du igjen dataspor, og sender eventuelt inn informasjon om deg selv. Les gjennom informasjonen nedenfor for å forstå hvordan disse dataene brukes i TAMIM Tannklinikk, og hvorfor de samles inn:

Norske aktører er pålagt å informere om slik bruk gjennom Lov om elektronisk kommunikasjon, i den såkalte «cookieparagrafen». En informasjonskapsel («cookie») er en tekstfil som lagres i nettleseren din når du besøker en nettside.Merk imidlertid at bruk av informasjonskapsler ikke gjør det mulig å identifisere en person på individnivå. Det er med andre ord ikke mulig å vite at akkurat du gjorde en gitt handling på nettsiden.

TAMIM Tannklinikk bruker IKKE informasjonskapsler per i dag. Vi inkluderer denne forklaringen i tilfelle vi bestemmer oss for å ta de i bruk i framtiden.

TAMIM Tannklinikk bruker Google Analytics på nettsidene.

Verktøyet nevnt over samler informasjon om hvordan besøkende bruker alle sidene under nettadressen. Dataene som samles inn brukes for å kontinuerlig forbedre og tilpasse nettsiden. For eksempel kan man se hvilke artikler/sider som er mest og minst populære, og jobbe målrettet for å fremheve eller forbedre disse.

Merk igjen at det ikke er mulig å spore din personlige trafikk på sidene.

- Ved utlysning av stillingsannonse vil vi behandle personopplysninger om de som søker stillingen hos oss. Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å finne den riktige kandidat til stillingen og i samsvar med forordningen artikkel 6 bokstav b. 

Deling av opplysninger:

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg som for eksempel ved henvisning til spesialistbehandling, ved refusjonskrav til Helfo, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi benytter oss i enkelte tilfeller av databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler med de leverandører vi benytter for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. De enkelte databehandlere kan kun benytte underleverandører hvis databehandleravtalen åpner for dette. Underleverandører skal alltid ha de samme plikter som følger av databehandleravtalen med oss. Av sikkerhetshensyn oppgir vi kun navn på leverandører ved direkte henvendelse til oss.

På våre nettsider:

- Data som samles inn fra Google Analytics når du besøker vår nettside er informasjon om trafikk og oppførsel på www.tamimtannklinikk.no. Google Analytics viser blant annet hvilke sider som besøkes, hvor lang tid de besøkende bruker på de enkelte sidene, hvilke trafikk kilder de kommer fra osv. Informasjonen her også deles ikke videre med andre.

- Kontaktskjema: Det samles også inn navn, mobil nummer og  e-postadresse hvis leseren sender inn en henvendelse via kontaktskjemaet på vår nettside. Da er det du selv som aktivt og frivillig deler informasjonen din med TAMIM Tannklinikk og dermed samtykker du i at vi kan oppbevare informasjonen du sender inn til bruk i TAMIM Tannklinikk.

Når du sender inn en henvendelse via kontaktskjema lagres typisk følgende data: navn, e-postadresse, telefonnummer, IP-adresse, tid og sted for påmelding, tidssone og e-postleverandør, i tillegg til andre data du blir bedt om å opplyse ved påmelding.

Lagringstid

Helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. pasientjournalloven § 25. Se også helsepersonelloven § 43 og journalforskriften § 14.

Vi lagrer for øvrig dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre annet følger av særregler i helselovgivningen f.eks. om oppbevaring av pasientjournal.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Pasienter har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Det er særregler for retting eller endring av pasientjournal i helsepersonelloven §§ 42-44, jf. journalforskriften § 14 mv.

Du har for øvrig rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.   

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på våre nettsider.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvern lovgivningen, så kan du klage til oss på tamimklinikk@gmail.com ELLER til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.